OMM WMO

Misiunea O.M.M. este:
 de a facilita cooperarea la nivel mondial in crearea unor retele de statii care sa faca observatii meteorologice si hidrologice precum si observatii geofizice legate de meteorologie si, de a promova crearea si intretinerea unor centre regionale coordonatoare care au drept scop furnizarea de date serviciilor meteorologice nationale;
 de a promova crearea si intretinerea unor sisteme de schimb rapid al informatiilor meteorologice;
 de a promova standardizarea observatiilor meteorologice si de a asigura publicarea uniforma a observatiilor si statisticilor;
 de a aplica rezultatele observatiilor si cercetarilor meteorologice in domeniul aviatiei, transportului, problemelor legate de apa, agricultura si a altor activitati umane;
 de a promova activitati in hidrologia operationala si de a realiza o cooperare mai apropiata intre serviciile meteorologice si hidrologice;
 de a incuraja cercetarea in meteorologie si in domeniile apropiate si de a asista la coordonarea aspectelor internationale ale cercetarii.

Planificarea strategica. Al XV-lea Congres Meteorologic Mondial desfasurat la Geneva in mai 2007 a aprobat Planul Strategic al O.M.M. (O.M.M. – nr. 1028). Planul Strategic este rezultatul unui proces de planificare condus de nevoile si prioritatile identificate de membrii O.M.M. Este un document viu care, printr-un proces continuu de planificare, evolueaza apoi prin replanificare periodica, executie, evaluare si faze de actualizare.
Folosind ca baza viziunea O.M.M., Planul Strategic defineste obiectivele la nivel inalt si pe termen lung si strategiile pentru ca O.M.M. sa dezvolte si sa coordoneze planuri si programe de implementare, in consecinta sa dea posibilitatea celor 188 de membri ai sai sa realizeze impreuna activitatile cheie, in special prin Serviciile Nationale de Meteorologie si Hidrologie. Aceste activitati includ monitorizarea, aprecierea si prognozarea vremii, a calitatii aerului, climei, conditiilor oceanice, al ciclului global al apei si riscurilor hidrometeorologice.
Planul Strategic ofera conducerea si directia necesara pentru a asigura abordari concentrate si coordonate in cadrul Organizatiei.