Savana

Savana este de cele mai multe ori interpusă între pădurea ecuatorială şi pădurea luminoasă de tip miombo, fiind străbătută de galerii. Savana este specifică climatelor subecuatoriale cu sezoane secetoase alternând cu sezoane cu pluviozitate bogată. Cele mai tipice savane sunt în nordul Angolei, centrul statului Congo, în Gabon şi în ţările Guineii Superioare, din Nigeria până în vestul continentului.

Savana prezintă o mare diversitate de ierburi şi arbori diseminaţi, care reflectă condiţiile climatice şi edafice.

Zona savanelor, inclunzând şi pădurile-parc din imediata apropiere a celor ecuatoriale ocupă 35-40% din suprafaţa continentului, corespunde climatului subecuatorial şi se întinde în Sudan, cursul superior şi inferior al fluviului Zair, podişurile Lounda, Katanga. În savana tipică, cea dinspre stepă, cresc graminee gigantice (Pennisetum, Andropogon), baobabul (Adanonia digitata), alcătuind savanele cu baobabi, copac cu o imensă coroană, arborele de unt, acacia (savanele cu acacia).

Savana este străbătută anual de focul de brusă, ale cărui proporţii sunt în funcţie de densitatea populaţiei. În zonele cu densităţi mari, acesta este controlat. Focul de brusă are unele avantaje: pentru vânătoare, recoltarea mierii, refacerea ierburilor pentru păşunat, distrugerea insectelor şi a şerpilor veninoşi, producerea de cenuşă. Dar, distruge, o mare cantitate de materie vegetală, grăbeşte mineralizarea elementelor organice şi favorizează levigara lor, provoacă o îmbogăţire reziduală în oxizi de fier şi favorizează luneori ierburile neeconomice.

Stepele

ocupă suprafeţe mai extinse în zona subtropicală şi tropicală, fiind spaţii deschise, cu arbori foarte rari şi cu un covor de graminee cu densitate slabă, adesea efemer. Stepele sudice, din Veldul înalt, s-au format pe soluri subţiri şi sunt adesea suprapăşunate. Domină gramineele scurte. Pe alocuri, stepele sudice sunt presărate cu tufişuri, de unde şi denumirea de Karroo scrub. Situată la limita dintre savană şi semideşerturi, cuprinde plante ierboase cu tufişuri ţepoase, dar şi acacii, copaci şi tufişuri care îşi modifică dimensiunile frunzelor sau se acoperă cu perişori pentru a rezista la evapotranspiraţia puternică. Se întâlneşte stepa cu acacii (Sudan), stepa cu ierburi (în lungul Mediteranei), stepa cu tufişuri (Somalia).